„Mistrzowie Tradycji. Mirosław Piechowski, Danuta Radulska, Jadwiga Możejko”

Od 11 marca 2019 r. do końca kwietnia 2019 r. zapraszamy na nową wystawę czasową do Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Wystawa „Mistrzowie tradycji” prezentuje prace twórców ludowych, którzy otrzymali w roku 2018 wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania związane z zachowaniem i kultywowaniem zanikających rzemiosł ludowych Podlasia: ceramiki siwej oraz tkaniny dwuosnowowej.

Prezentowana wystawa obejmuje prace Mirosława Piechowskiego – wybitnego garncarza, pochodzącego z Czarnej Wsi Kościelnej, który podjął się zadania wykonania na podstawie starych form i wzornictwa siwaków własnych prac w technice zanikającej ceramiki siwej. Obok znajdziemy piękne dywany autorstwa Danuty Radulskiej – tkaczki, która spośród licznych nagród za swoją działalność propagującą twórczość ludowej tkaniny dwuosnowowej otrzymała w 2018 r. najwyższe odznaczenie w naszym kraju „Za zasługi dla Kultury Ludowej” – Nagrodę im. Oskara Kolberga. Dopełnieniem wystawy są prace młodej, utalentowanej tkaczki Jadwigi Możejko, która pod okiem „mistrza” – pani Danuty, tworzyła pierwsze swoje tkaniny w technice dwuosnowowej. Nauka pod okiem „mistrza” była możliwa dzięki realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie projektu „Janowska tkanina dwuosnowowa – zachować tradycję”.

Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów prywatnych autorów oraz Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie.

Wstęp na wystawę czasową jest bezpłatny. Zapraszamy grupy zorganizowane (szkolne) do zgłaszania się na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem pod numerem telefonu: 85 711 24 86