Tematem przewodnim wydarzenia jest życie codzienne w czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej. Mamy nadzieję przedstawić ten okres nie tylko jako czas indoktrynacji i przymusu ze strony władzy komunistycznej, ale też okres dojrzewania i dorastania całego pokolenia Polaków i ich zmagania się z zastałą rzeczywistością. Program:

16.00 – otwarcie wystawy „Sokółka powojenna w fotografii Zenona Witkowskiego” – Muzeum Ziemi Sokólskiej

17.00 – 19.00 – kuchnia PRL-u i warsztaty „zrób to sam” oraz wspomnienia z tamtych lat – siedziba UTW w budynku przy placu Kościuszki 26

17.00 – 18.30 – gry i zabawy czasów PRL-u z Biblioteką – skwer na placu Piłsudskiego

18.00 – 20.00 – pojazdy PRL-u – plac przed kinem „Sokół”

19.00 – najciekawsze Polskie Kroniki Filmowe – Kino „Sokół”

20.00 – seans grozy: pokaz filmu „Babadook” – Kino „Sokół” bezpłatne wejściówki do odebrania w Muzeum przed seansem

Ponadto w Muzeum:

Kącik historii kina w Sokółce

„Życie codzienne w PRL-u” – mini – wystawa

I jeszcze:

17.00 – zwiedzanie z przewodnikiem Powiatowej Komendy Policji

18.00 – zwiedzanie z przewodnikiem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej

19.00 – „Spotkanie z przeszłością” pod budynkiem dawnej milicji