Szlak Rękodzieła powstał w 1994 roku w celu ochrony i udostępniania turystom najciekawszych ośrodków twórczości ludowej, kontynuujących tradycje sztuki i rękodzieła regionu. Umiejętności warsztatowe przekazywane są tu z pokolenia na pokolenie, a udostępniający swe pracownie twórcy należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Szlak wiedzie między innymi prze pracownie garncarskie w Czarnej Wsi Kościelnej, pracownie tkactwa dwuosnowowego w Janowie i Wasilówce, pracownię rzeźbiarza ludowego w Sokółce oraz pracownie pisankarskie w Lipsku. Twórcy oferują pokazy wytwarzania swoich wyrobów, istnieje też możliwość zakupu ich prac. Zainteresowani mogą również skorzystać z oferty warsztatowej Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.