Co warto zobaczyć:

  • Neoklasyczny kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego, wybudowany w latach 1841-1848, o nietypowym, pięcionawowym układzie. Wiele osób kojarzy Sokółkę właśnie w związku z tzw. „wydarzeniem eucharystycznym”, które przyciąga do kościoła św. Antoniego rzesze pielgrzymów (ul. Grodzieńska 47).
  • Cerkiew Prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego, powstała w latach 1850-1853 (Plac Kościuszki).
  • Kaplica pw. św. Męczennicy Pawły z 1900 r., (cmentarz prawosławny).
  • Cmentarz prawosławny (najstarszy zachowany cmentarz chrześcijański).
  • Cmentarz żydowski (ul. Zamenchofa).
  • Układ dawnego rynku miejskiego (obecny Plac Kościuszki).
  • Zabudowa drewniana i murowana ulic Grodzieńskiej, Białostockiej, Ściegiennego, Placu Kościuszki.