Bohoniki:

 • drewniany meczet z XIX w.,
 • cmentarz muzułmański (mizar)

Korycin:

 • XVII-wieczny układ urbanistyczny
 • Neogotycki kościół Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego z ażurowymi zwieńczeniami wież, 1905 r.
 • pozostałości XVIII-wiecznego parku
 • Ogólnopolskie Dni Truskawki, pomnik księżniczki truskawki na rynku
 • ser koryciński

Krynki:

 • bożnica „kaukaska” – 1850 r. – ul. Piłsudskiego 5
 • ruiny głównej synagogi – XVIII w. – ul. Garbarska 1
 • bożnica chasydzka – XIX w., ul. Czysta 10 a
 • jeden z największych i najstarszych w województwie cmentarzy żydowskich – północna część miasta (ok. 3 tys. macew)
 • dawny sześcioboczny rynek z którego odchodzi 12 ulic (XVIII w.)
 • eklektyczna cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP, 1864 r., ul. Cerkiewna 5
 • neogotycki kościół pw. św. Anny, 1913 r., ul. Kościelna

Kruszyniany:

 • drewniany meczet z XVIII w.,
 • cmentarz muzułmański (mizar)
 • zachowana tradycyjna drewniana zabudowa wsi

Suchowola:

 • Park Miejski w Suchowoli im. Ks. Jerzego Popiełuszki w którym znajdują się m.in. Łuk z Krzyżem Papieskim, głaz symbolizujący Geograficzny Środek Europy.
 • Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie po uzgodnieniu z kancelarią parafialną: 85 7124 128 lub 605 237 607.
 • Zabytkowy kościół pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli – 1885 r.
 • Tatarskie Centrum Kultury Islamu, przy ul. Goniądzkiej 2,  tel (+48) 85 732 40 23, tel. kom. (+48) 605 612 137, e-mail: mzr@mzr.pl.

Różanystok:

 • Późnobarokowy kościół pw. Ofiarowania NMP, słynący z cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem, zbudowany w latach 1759 – 1785.
 • budynek murowany dawnego klasztoru dominikanów, zbudowany w latach 1759-94.
 • cerkiew, XIX/XX w.
 • dawny klasztor żeński, tzw. Drapieżnik z przełomu XIX i XX w.
 • drewniana willa „Zielona Dacza”, XIX w.

Kamienna Stara

 • najstarszy drewniany kościół w województwie podlaskim – Kościół pw. św. Anny, wyb. ok. 1610 r. jako dawna kaplica Wiesiołowskich (w środku kamienna chrzcielnica i ołtarz główny z XVII w.)
 • grób gen. Nikodema Sulika, dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty pod Monte Cassino (znajduje się przy kościele św. Anny)

Bierwicha

 • kamień pamiątkowy na trasie Sokółka – Dabrowa Białostocka z czasów potopu szwedzkiego z napisem „A. D. 1655 Moskal Litwę splądrował, złamawszy mir wieczny”

Pawłowicze

 • pałac rodu Wołłowiczów pierwotnie wybudowany w stylu renesansowym w 1610 r., w XVIII w. przebudowany w stylu klasycystyczny – jeden z nielicznych przykładów budowli renesansowych w województwie podlaskim

Sidra

 • murowany kościół pw. Świętej Trójcy z VIII w., murowana dzwonnica i ogrodzenie z końca XVIII w.
 • dawny kościół kalwiński (fundamenty) z połowy XVI w.
 • układ przestrzenny z XVI w.

strona w budowie….