7 grudnia 2014 roku w Muzeum Ziemi Sokólskiej zaprezentowana została wystawa zatytułowana „Krzyż kowalski na Podlasiu- dzieło sztuki ludowej i jego ochrona”. Wystawa przygotowana została przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, jest to projekt pt. „Krzyż kowalski na Podlasiu – dzieło sztuki ludowej i jego ochrona” realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorem wystawy jest Wojciech Kowalczuk, który był gościem muzeum w Sokółce. Wystawa w formie plenerowej prezentowana była przed Ratuszem na Rynku Kościuszki w Białymstoku od 6 grudnia 2013 do 30 stycznia 2014.